Om Engströms Verkstäder AB

Vi är företaget för legotillverkad maskinbearbetning alltifrån små till stora detaljer i olika material. Vi tillhandahåller prototyper och serietillverkning av komplexa och kompletta produkter och kan även erbjuda en komplett produktionskedja från ämne till bearbetade, lackade och monterade produkter inom den egna företagsorganisationen.

Vår affärsidé som underleverantör är att finnas nära dig som kund för att erbjuda problemlösning och teknikutveckling med syfte att stärka vår gemensamma framtid. Våra viktigaste branschsegment är den svenska fordons- energi- och gruvindustrin.

Våra värderingar uttrycker en vilja att upprätta hållbara relationer till våra kunder liksom att vara en betydelsefull partner till företag i framkant med den tekniska utvecklingen.